top of page

צפורת תקשורת – יחסי ציבור עם מעוף

משרד המתמחה ביחסי ציבור, כתיבה שיווקית וייעוץ תקשורתי, שהוקם בשנת 2007 ומעניק שירותים לעסקים קטנים ובינוניים, ואף יעוץ תקשורתי לרשות מקומית.

המשרד, בניהולה של צפורת איזנברג, משתדל להוכיח שיחסי ציבור עם מעוף אינה רק סיסמא, אלא אופן פעולה.

במסגרת ההתקשרות של צפורת תקשורת עם לקוחותיו המגוונים, ניתנת חשיפה תקשורתית לעסק בדרכים יצירתיות, באופן מתמשך,

במגוון הקשרים ובמרב אמצעי התקשורת – כתובה, משודרת ומקוונת.

העבודה כוללת ייזום כתבות, תחקיר, כתיבה והפצה לתקשורת, כדי להעניק חשיפה מרבית, במקביל לכתיבה וניהול תוכן איכותי ברשתות החברתיות.

bottom of page