בזכות

המרכז לזכויות אדם לאנשים עם מוגבלויות. המשרד ליווה את פעילות העמותה בהתנדבות

Go to link