primo

קבוצת הרובוטיקה של בית הספר תיכון עירוני ב' ע"ש יצחק רבין, במסגרת פעילות FIRST הבינלאומית. המשרד משמש כמנטור לקבוצת יחסי הציבור של התלמידים, במהלך שנת הלימודים