top of page

יחסי ציבור

המשרד מעניק חשיפה תקשורתית ללקוחותינו, בעיתונות הכתובה, המשודרת והמקוונת, תוך חיפוש זוויות יצירתיות ולא שגרתיות, כדי להבטיח סיקור מתמשך של העסק והאנשים שמאחוריו, השירותים והמוצרים המוצעים על ידם.

הפעילות כוללת תחקיר, כתיבת הודעות לעיתונות וכתבות, הפצתן לעיתונאים רלבנטים במרב אמצעי התקשורת.

כתיבה שיווקית

המשרד מציע ללקוחותיו כתיבה שיווקית של חומר פרסומי, החל ממודעות וכלה באתר אינטרנט, בעברית ובאנגלית, תוך הקפדה על תקינות לשונית וניסוח שמביא לתוצאה הרצויה – לקידום העסק והמוצר.

יעוץ תקשורתי ודוברות

צפורת תקשורת מעניק שירותי דוברות וייעוץ תקשורתי. השירות ניתן גם לעסקים וגם לאישים וגופים נבחרים, עם התמחות בתחום המוניציפלי, כולל דברור, הודעות לתקשורת וניהול משברים.

 

 

ניהול מוניטין דיגיטלי

המשרד משלב כוחות עם  MSM – Vision on Demand, בניהולה של שרון מנדלאיל, העוסק בשיווק אינטראקטיבי ברשת.

השילוב בין שני המשרדים הניב שירות ייחודי הקרוי נ.מ.ר (Reputation Management), שצמח מתוך חשיבה מרחיקת-ראי ומן ההכרה בכך שהעולם הופך וירטואלי, וכי חשוב להתמקד ברשת, מבלי להפחית מערכם של שאר אמצעי התקשורת.

עם ההבנה, שמנועי החיפוש זוכרים הכל לתמיד, וחשוב לשלוט בתכנים המופיעים בהם, אנו משלבים כוחות, ידע ונסיון, על מנת להבטיח שלקוחות שני המשרדים יוצגו באור הנכון והחיובי ביותר.

מתוך ההכרה שלא די ביחסי ציבור ברשת, יצרו שרון מנדלאיל וצפורת איזנברג שירות משותף וחדשני של נ.מ.ר. - ניהול מוניטין ברשת (Online Reputation Management), ובנו תכנית של בניית זהות פרטית ו/או זהות עסקית, ייזום תכנים ופיקוח צמוד על המידע הקיים ברשת.

bottom of page